gölge

luajnë lojë tabu në Shqip gjuhën
Play Taboo Game in Albanian Language!

ekip 1

Rezultati i përgjithshëm:

ekip 2

Rezultati i përgjithshëm:

Loja tabu është një fjalë e guessing, dhe lojë partisë. Qëllimi i lojës është për një lojtar që të kemi partnerët e tyre me mend fjalën në kartën e lojtarit pa përdorur fjalën vetë apo pesë fjalë të tjera të listuara në kartë.