gölge


hur man spelar? ett spel för två lag med minst två spelare per lag. spelet börjar med att en medlem i ett team plocka ett slumpmässigt kort från leken genom att trycka på ""att få ett nytt kort på"". varje kort har ett ord som bör vara gissat rätt till en poäng. spelaren säger andra ord än de som anges till lagkamrater för att få dem att gissa på det första ordet. varje kort innehåller också fyra förbjudna ord som inte kan användas för att ge ledtrådar. ett brott mot denna regel bestraffas genom att trycka på "tabu" - knappen och detta kommer att minska poäng med -1 och aktuella kortet kommer att hoppas över. ett team kan skrika så många gissningar, relevant eller irrelevant, som de vill utan påföljder. när teamet identifierar rätt ord, spelare flyttar till nästa kort, genom att trycka på "rätt" knapp. a-laget försöker att göra mål på så många kort som möjligt i den tilldelade tiden. ıf du har ingen aning hur jag ska förklara ditt kort tryck bara på "pass" - knappen. varje omgång 3 "pass" som hoppar över det nuvarande kortet. när tiden är upp nästa lag spelar. varje spelare turas på att leda sitt team. laget med högst poäng vinner spelet. * en del av ett förbjudet ord kan inte användas. * ord som rimmade med förbjudna ord kan inte användas. * sjunga, nynna eller vissla är inte tillåtna. * förkortningar av förbjudna ord är inte tillåtna.