gölge

Монгол хэл дээр хориотой тоглоом тоглох
Play Taboo Game in Mongolian Language!

баг 1

нийт оноо:0

баг 2

нийт оноо:0

хориотой тоглоом нь таах үг, намын тоглоом юм. Тоглоомын зорилго нь үг нь өөрөө, эсвэл картанд орсон нэмэлт таван үг хэрэглэхгүйгээр тэдний түншүүд тоглогчийн карт үгийг таах байх тоглогч юм.