gölge

Монгол хэл дээр хориотой тоглоом тоглох
Play Taboo Game in Mongolian Language!

хориотой тоглоом нь таах үг, намын тоглоом юм. Тоглоомын зорилго нь үг нь өөрөө, эсвэл картанд орсон нэмэлт таван үг хэрэглэхгүйгээр тэдний түншүүд тоглогчийн карт үгийг таах байх тоглогч юм.